Libregts Sportservice voor events & hospitality alsmede (sport)massage, (sport)verzorging en (sport)therapie! Daarnaast kunt u Libregts Sportservice benaderen voor elke (tijdelijke) ondersteuning binnen uw bedrijf/ploeg om de prestatie te optimaliseren!

Libregts Sportservice for events & hospitality and (sport)massage, (sport)care and (sport)therapy! Also, you can approach Libregts Sportservice for (temporary) support inside your company/team to optimize the performance!

Met sportieve groet/ With sportive greet,
Kelly Libregts

kelly@libregtssportservice.nl

Events

Hospitality

(Sport)massage

(Sport)therapy